Page 3 - 1983
P. 3
KWAKKELKRANT 1983 ><3

ALLE
WAARDERING

EN DANK!

Al geruime tijd geleden l geluiden horen die wezen op het naderend
Carnavalsfestijn; tallozen zijn in de weer
geweest voor het welslagen van de
carnavalsbals; veel arbeid is verzet om de
beleende zaterdagmiddagoptoctit tot het van
oudsher beleende hoogtepunt van creativiteit
en spitsvondigheid te maleen.

© Stichting Carnaval De zeer grondige voorbereidselen uitten zich

Roosendaalvoorts al vroeg in een uitermate zorgvuldige *
Prinskeuze; geen middel bleef onbeproefd,
het ganse land sprak in en sprak mee. (4
Dit alles moet samen met een goede
organisatie de waarborg vormen voor een
fantastisch feest, waar terecht reikhalzend
naar kan worden uitgezien.
Ons aller vi^aardering en dank passen
daarvoor!

OORDET LUIJE Het is verfrissend te weten dat zoiets kan in
een tijd waarinmen zich lang niet altijd aan
Onze Hofcomponist heeft tijdens deze zomer en gemixed onder verantwoordelijkheid van de indruk kan onttrekken dat de zorg voor
al, terwijl de Stichting nog op zoek was naar technicus, componisten hoofd het eigen welbevinden bij sommigen de
een opvolger van prins Dré I, het officiële muziekcommissie voorkeur krijgt en dat de aandacht voor de
Tullepetaonenlied 1983 „op de tast" medemens op een tweede of nog lager plan
geschreven. Als singletje a ƒ 6,50 is het vanaf begin januari komt. Een dergelijk verschijnsel is bekend uit
1983 verkrijgbaar op de bekende eerdere, minder florissante economische
HIJ had al w/at, horen luijen" en een zevenjarige verkoopadressen, herkenbaar aan een poster tijden; maar daarmee is die indruk nog niet
ervaring als hobbyist-carnavalsliedjesschrijver op het raam weggenomen. Men kan het daarom jammer
achter de rug Gefeliciteerd Piet Demmers' Het vinden dat er slechts enkele dagen in het
klinkt als een klok, soms wat plechtstatig met Nabestellingen plaat en posters bij: Wil Luyf, jaar zijn die ons laten stilstaan bij een
die beiaard erin, maar vooral speels door een Past. van Akenstraat 142, tel. 3 46 81; Jan Mol, dergelijke ontwikkeling. Immers, Carnaval
nu hoorbaar mannenkoor (enkele leden van het Nieuwe Markt 64, tel. 4 21 26. 1983 wordt wederom een uitbundig festijn,
mannenkoor Concordia op de B-kant) Bladmuziek met blazersarrangementen (ook een algehele verbroedering, een feest voor
van voorgaande jaren). allen, een feest zonder onderscheid; een
Op de A-kant treedt hun gast Jan Mol op als Hoofd muziek: Stichting Carnaval Piet Witlox, feest mét eikaar en vóór elkaar. Tegen de
voorzanger, opgenomen in Stonesound Studio Knipplein 7. achtergrond van deze wat ernstiger
gedachten wil ik Carnaval 1983 zien.
T^lkom Hoogheid Buiten beeld zullen wij, die hem hebben aangezocht
begeleiden, en dat weet de hoogheid Driek II. Henk v. Loon Woorden als inleveren, pas-op-de-plaats,
Door Henk v. Loon, René Bruijnincx, en mijzelf heeft het krijgt loon naar werken, want was hij de eerste stadsprins, bevriezen en teruggang worden alom
vele maanden gekost en wij hebben het echt ore luije. hij heeft na 24 jaar voor het laatst het prinsekleed te gehoord als feitelijke invulling van de
Wij hadden weer eens 'n nieuwe vorm gevonden, om 'n hebben gedragen, als Driek I, nu 'n naamdrager soberheid die deze tijd kenmerkt. Carnaval is
nieuwe prins te kiezen. Die variant werd wel niet in ieders teruggebracht voor de Tullepetaone. Hoogheid Driek II, bij uitstek de gelegenheid om de broekriem
dank afgenomen, al wisten wij dat we er erg serieus mee wij beloven u, zoals wij dat ook deden aan uw voorganger, gedurende enkele dagen even een gaatje
bezig waren. goede onderdanen te zullen zijn. Jou blijheid, zal de vele ruimer te stellen. Ik wil hiermee zeggen dat ik
sombere momenten van onze tijd, al is het voor even, doen het een goede zaak acht om even de zorgen
Hoe kon 't ook anders, wij weten immers wat 't is om die vergeten, en wij zullen je als goede Tullepetaone inluiden van alle dag opzij te zetten; een ferme dosis
prinsrol te mogen vervullen, en welke consequenties er aan op 29 januari in de kwakkelkooi, jouw eigen huis. luim vormt de beste aanzet om daarna met
kleven. Als het dan te houden Priense Swaree slaagt en ook de dag des te meer energie de handen uit de
'n Gezegde zegt, „de praktijk vult de theorie aan". Toch daarop volgend, het Zeulbandfestival, dan wordt 't 'n mouwen te steken. Alleen dan namelijk kan
denken wij gedrieën 'n goede prins te hebben gevonden, én geweldige carnaval in 'n rijk,-en mogelijk het mooiste wat Carnaval ook in de komende jaren op
z'n vrouwke Marloes staat er helemaal achter, en dat is 'n er ooit is geweest. dezelfde grootse wijze gevierd blijven
groot pluspunt. worden.
Het vertrouwen heeft de nieuwe prins van de gehele raad, Bestuur en leden van de Stichting Carnaval wensen u dan
en als alle Tullepetaone dat vertrouwen ook geven, dan ook 'n fijn, eerlijk, spontaan en blij feest toe, waar wij het Allen wens ik een zeer geslaagd Carnaval
moet 't lukken. hopelijk heel vaak ore luije, in de beste zin van 't woord. 1983 toe.

Jan Mol voorz. St. Carnaval Roosendaal,
december 1982,
de burgemeester van Roosendaal
en Nispen,
dr. mr. L. G. C. A. IM. Schneider.
   1   2   3   4   5   6   7   8