Page 5 - 1983
P. 5
KWAKKELKRANT 1983 <5

V/ w. Rllksambtenaren
Carnavalsvereniging 33 laar

Da wij „Slechts gecostumeerden hebben toegang tot de plezier gedaan en zoals we de huidige
de grofste dansvloer, doch het dragen van een feestmuts of boerenploeg van R.A C aan het werk zien nog
derg. wordt ook als gecostumeerd aangemerkt". altijd

kelektie Zo werd het eerste officiële R.A.C.-bal ,,Het is het mooiste wat je maar kunt beleven",
servieze aangekondigd in het personeelsorgaan van de aldus Peer den Bolle, sinds 1968 voorzitter na het
emme, wit Rijksambtenaren in Roosendaal. Het geschiedde overlijden van de heer Lucas ,,De dankbaarheid
iederjeen allemaal in het jaar 1950. Dat het bal is van deze mensen straalt van hun gezicht Dat we
al wel, uitgegroeid tot een van de beste bals van het kunnen en nog steeds mogen doen, ja, in
mar Tullepetaonestad kon de toenmalige boerenraad feite is en blijft dat R.A.C zo lang we bestaan, en
van R.A.C, nog niet vermoeden. Onder dat is als het aan mij en de rest van de
kedookes aanvoering van de eerste prins van R.A.C., Sol 1, boerenraad ligt nog heel lang".
beleefden de toen nog scliuchtere ambtenaren
een feest waar nu nog over wordt gepraat. Dat het een en ander niet eenvoudig is,
ondervinden de mannen van R.A C ieder jaar

emme weer Zij zijn aangewezen op giften en donaties
wij ok van hun goedgezinde medeburgers m alle lagen
van de Roosendaalse bevolking en ver

netuurlijk. daarbuiten Van hun baas (Ministerie van
Financien) hoeven de mannen van R.A.C, niet op

Wa wij emme steun (geldelijke) te rekenen Alle boeren van

vinde dikwels R A.C nemen van hun eigen verlof veertien
dagen per jaar vrij om de carnaval en de sociale

op 'n carnaval rond te breien Een actie zus, een loterij
aander nie! zo, een autorally zus en een bingo zo Langzaam
maar zeker komen dan de nodige financiën

bijeen Als u nagaat dat er ieder jaar ongeveer

1200 fruitmandjes door R A.C zelf worden

vervaardigd met een hoeveelheid fruit waar niet

overheen is te kijken, dan kunt u zich wel

indenken dat ieder dubbeltje dat binnenkomt

kunsthandel ad van wesel twee tot drie keer wordt omgedraaid vooraleer
het wordt uitgegeven. Punt is wel bij R A C alles

wat binnen komt, gaat datzelfde jaar er ook weer

molenstraat 4 6 roosendaal De eerste R.A.C.-boerenraad van 1950 met in het uit

midden Prins Sol 1. Tijdens de bezoeken aan de verscheidene

tehuizen, m.u v. het ziekenhuis begrijpelijkerwijs,

Prins Sol 1 was de eerste prins van R.A.C, toen wordt R.A.C bijgestaan door ongeveer 10

Oew uis inrichte motte nie Roosendaal nog gewoon Roosendaal heette orkestjes, zeultjands tijdens de carnaval geheten.
meej de Fraanse slag tijdens de carnaval Zij doen dit alles belangeloos. Dat is het mooie
doen, ge mot oew eige Later, in 1951, kregen andere verenigingen in de van heel de zaak. Praat met Piet Dam (Peer den
gaten dat carnaval vieren toch wel een leuke Bolle) en je weet precies hoe de Roosendaalse
bezigheid was en zo ontstonden carnavalsbals carnaval in elkaar zit.
als die van- LImburgia (vereniging van
Roosendaalse Limburgers); Végé van de

goed laote voorlichte. bekende levensmiddelen; Suikerpeeen enz. Deze

verenigingen hadden ieder in die tijd hun eigen
© En daorvor kunde

Stichting Carnaval Roosendaalteregt bij:
prins.

Pas in 1954 werd door het toenmalige
Oranjecomité een kinderprins aangewezen voor
Roosendaal. Kinderprins Driek 1 werd in dat jaar

^^^WONINGINRICHTING voor de eerste keer ontvangen op het R.A.C.-baJ.

De jaren hierna (19551/ m 1958) werd door deze

VAH DUK vereniging Driek 1 steeds weer ontvangen. In
1958 is Driek 1 (Henk van Loon) erkend als
stadsprins, doch fungeerde als prins nog niet
alleen. Elke wijkvereniging en carnavalsclub had

zijn eigen prins. Vanaf 1951 werd het ziekenhuis

Pres. Kennedylaan 158 Charitas bezocht.

Tel. 3 45 72 - Roosendaal In het jaar 1961 werd Jan Mol (prins Jan 1) als
eerste officiële stadsprins gekozen. Alle andere

verenigingen, met als eerste R.A.C., erkenden

hem als zodanig en schoven hun eigen prinsen

terzijde.

M OCCASION In dat jaar ook werd door R.A.C, in gezelschap
van de officiële stadsprins het eerste bezoek

van gebracht aan het toenmalige ziekenhuis Charitas.
Prins Jan Mol werd toen uitgenodigd om samen

met R.A.C, de bejaarden, de kinderen en de

JANSSENS B.V. afdeling van Dr. van de Weijer te bezoeken onder
meeneming van een reuzenkrentenbrood, fruit,

is zo! snoep enz.
Onder leiding van de toenmalige voorzitter Koke

Biet (de heer Lucas) is R.A C. erin geslaagd om

na eerst maar drie afdelingen in de loop der jaren

het gehele ziekenhuis met een bezoek te vereren.

Daor lopt In het jaar 1969 werd het ziekenhuis Charitas
omgedoopt in ziekenhuis St. Franciscus. De

iederéén meej weg ziekenafdelingen van Charitas werden verhuisd Bezoek aan ziekenhuis Charitas 1986 aan de
Kom is laangs loope; dur naar het gloednieuwe gebouw langs de Rijksweg kinderafdeling v.l.n.r.: de heer Lucas, Nar
naar Bergen op Zoom De bejaarden bleven toen Matjas, prins Jan 1, L. van Mansfeldt.
in Charitas.

staot vast wel iets vor oe bij! R.A.C, is het bejaardenhuis Charitas blijven Vanaf de oprichting wordt een soort logboek
bezoeken, maar miste toch de zieken. Een bijgehouden door de voorzitter, waarin alle
gesprek met de leiding van het St. bijzonderheden zijn vermeld aangaande de
Franciscusziekenhuis was het gevolg en een vereniging Urenlang kan hij wegdromen over de
goede en lange traditie werd voortgezet. goeie oude tijd.
Alle afdelingen werden met een bezoek vereerd,

behalve dan daar waar de zieken echt ziek De dinsdag voor carnaval is in de jaren

waren. uitgegroeid tot de traditionele Lucasdag,

Automobielbedrijf Toen de stichting Charitas plannen had tot het genoemd naar de voormalige voorzitter G. il
realiseren van een nieuw Horsthuis memoreerde het zo mooi m zijn stukje
H.J.G. JANSSENS N.V. bejaardenverzorgingstehuis was de stap voor dat werd geschreven ter gelegenheid van het 25-
R.A.C, met prinselijk gevolg niet groot om gedaan jarig bestaan van R.A.C.-,,Ondanks de grote
Rucphensebaan 1, Roosendaal, tel. (01650) 4 91 30. te krijgen dat er ook in dit tehuis carnaval werd veranderingen van de laatste 25 jaar bleef R.A.C,
gevierd Dit was in het jaar 1974 wat het was: een hechte vereniging van
Ook dit tehuis bleek te klein voor het steeds Carnavalsvierders die feestvreugde ook graag
groeiende aantal bejaarden en in 1976 werd met anderen delen". We kunnen ons daar
verzorgingstehuis Bloemschevaert geopend. volledig achter scharen. En in die 8 jaar is er
Vanzelfsprekend werd door de stichting Charitas niets veranderd in de mentaliteit Sterker, we
aangenomen dat R.A C. ook dit nieuwe hebben het sterke vermoeden dat de mentaliteit
bejaardenoord met zou overslaan. Dat het voor van R A.C., de spontaniteit van R.A.C groter is
de toenmalige boerenraad nog harder werken
werd stond vast, maar werd altijd met zeer veel Vervolg op pagina 7
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10