Page 5 - 1992
P. 5
KWAKKELKRAANT 1 9 9 2

VELDTEKENS 1992 ifHimiNiiilüMiüHlütmtiii Vor afwijkende
maote zijn wij in beeld!
De veldtekens van 1992, die zijn pas in beeld beste

TuUepetaonen. Zal het voor de commissie veldte-

kens weer zo'n feestelijk jaar worden als het vorige?

Wij denken van wel want dit jaar is ons veldteken

zelfs in beeld geweest op de televisie. Kunnen jullie

al raden waar het veldteken op slaat, wat het uit-

beeldt? Goed geraden, het slaat op het motto:

„ZIJNK IN BEELD". Vorig jaar hebben we al uit-

gelegd hoe het veldteken gemaakt wordt, dit jaar

wilden we daar maar niet meer aan beginnen, want

dat moeten jullie allemaal al weten. Wat beeldt het

veldteken eigenlijk uit ? Jullie weten dat Tullepeta-

onenstad een grote bronzen TuUepetaon heeft. Jul-

lie weten ook dat deze TuUepetaon nogal eens

vreemd is gegaan. Al jaren had hij verdiend op een

fatsoenlijk plekske moeten staan, maar daar was

kennelijk geen fatsoenlijk plekske totdat ze het

Tongerloplein in orde hadden gemaakt. Voor dat

plekske er was is hij van het kastje naar de muur

gestuurd. Hij heeft zelfs nog op het politiebureau

gestaan. Niet omdat hij iets gedaan had, want Tul-

lepetaonen zijn brave, sierlijke vogels, maar gewoon

omdat er geen andere plek voor hem was. Eindelijk

heeft hij zijn eigen plekske en dat wilde hij ook,

want hij wilde in beeld zijn. En wat staat er nu

eigenlijk op het veldteken. Natuurlijk onze TuUe-

petaon. We hebben dan ook het bestuur van de

Stichting Carnaval Roosendaal een beeldig veldte-

ken voorgedragen, hetgeen kennelijk in goede aarde

is gevallen bij de TuUepetaonen, want het is nu al

gebleken dat het als een beeld in trek is. Als het

goed is, en daar twijfelen wij niet aan, zal onze Tul-

lepetaon in beeld zijn, wel duizenden malen. Het

beeld zal niet alleen prijken op het Tongerloplein,

maar ook op de borst van vele TuUepetaonen. Op

deze manier is hij in heel TuUepetaonestad in beeld.

Het is voor ons dan ook een hele eer dat de beelte-

nis van onze TuUepetaon op het veldteken staat. En

zelfs op dit veldteken wil hij nog in beeld zijn. Hij

kijkt in de spiegel en wat ziet hij dan? Hij ziet het

wapen van onze Hoogheid Prins Mart I, die onge-

twijfeld TuUepetaonestad zal regeren als een leutig

vorst. Dan wilden wij nog iets vertellen over de

verkoop van de veldtekens. De verkoopadressen

zijn herkenbaar aan een affiche met de afbeelding x3^

van het veldteken 1992. Een klein veldteken heeft

een beeldig prijsje en het is zeker de moeite waard

het te kopen. Het kost slechts ƒ 3,50. Onder de ho-
recaondernemers wordt ook dit jaar een competitie

© Stichting Carnaval Roosendaalgehouden in de verkoop van deze veldtekens. Dege-

ne die er het meeste verkoopt, wordt beloond met

Herenmodeeen gevelplaat. Tevens is er een uitgebeelde verras-

sing te verdienen. Een en ander zal natuurlijk weer Passage 12-14 - Roosendaal
worden uitgereikt door onze Hoogheid Prins Mart Tel. 01650 - 3 78 89

I. 3333 veldtekens wachten om te verbroederen met

evenzoveel andere TuUepetaonen die met veel leut • R V d Kieboom • Hans Bergmans > Herman ter Horst

ons veldteken met het motto ZIJNK IN BEELD

willen verkondigen. We zijn ervan overtuigd dat dit

gaat gebeuren en dat jullie mede daardoor in beeld

zullen zijn. We wensen iedereen een zeer leutige 'k Zijn in beeld!
carnaval 1992 toe, en zorgt dadde „in beeld zijt".
„ZIJNK IN BEELD"

Commissie veldtekens Ss-wj-r^ "»-^i-v,* -4
Hans Bergmans
Herman ter Horst 11

Rien van den Kieboom

WOARZUNIK?

Cor van Loon

JAN VAN LOON B.V.

Hulsdonksestraat 66, Roosendaal
tel. 01650-3 52 21

Frank en Ruud Gerritsma KARNAVALSKLEDING

autoschade Toos Schlatmann

gerritsma Vor ieder feest isfur wel
un passend kedo van...
Keulsveld 6, 4705 RS Roosendaal
Tel. 01650 - 3 38 15 Fax 01650 - 6 59 79 • i A l l ^ l t l M HUISHOUDELIJKE EN etalage- papier- feest-
materialen waren artikelen
• •' * ^ GESCHENKARTIKELEN
^ • ^ w WINKELCENTRUM MeLENSTRMT1Hi;iHI0SfiVDAAL, TEL. 3 78 09
% „DE ROSELAAR" 17-19
4701 BA ROOSENDAAL'TEL 01650-3 50 98
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10