Page 6 - 1992
P. 6
KWAKKELKRAANT 1992

IN BEELD: i » • - » t f - •ö' ^U" IA i _ i « ^ \ d
VADER EN ZOON!

wMitk •-J.^gpo'. '>«="^,„jt « « dAr\ «»e w*« oo»Vi«uVf

3a

paK^kc V i>un « ^ \rta>A " U j n a & «un a t k — BE9TE TULLEPETAONEN:

^^^^^^. 11/11/1990 werd ik voor het eerste jaar door de
stichting carnaval gekozen als GROOTSTE
«» wvr ^vyvjt +utlftp«+<'on '>-3'* '^*^ BOER van het TULLEPETAONENRIJK. Een
jaar waarin de stichting carnaval het 33-)ang be-
Ton en Jeffrey van Gils Kraonfi n>a\ "u<\ » f « t « - muf»* >no«id «tood «W. d a o ^ L o p * nouw iV » c r i ^ m a g o p "^UA staan vierde.

SCHILDERSBEDRIJF Een jaar waarin het motto „DA WOR FEESTE"
was. En inderdaad dat was pas FEESTE. In dat
®\^I1G/LSB¥ jaar werd ik in mijn rol gesteund door vele TUL-
LEPETAONEN en zeker niet op de laatste
Ommegangstraat 12 - Wouwseweg 71 plaats door mijn voorganger en huidige voorzitter
Tel. 3 35 15 - Roosendaal - Tel. 3 60 40 JAN TAK, een gegeven waar ik erg blij mee ben.
Zoals u heeft kunnen aanschouwen ben ik op
Lia van Gastel en Maurice de Bruyn 11/11/1991 voor het tweede jaar uitgeroepen tot
GROOTSTE BOER van het TULLEPETAO-
SPORTHUIS NENRIJK.

MAURICE DE BRUYN ^^^^^^1^^N^^^!=^ In mijn eerste jaar werd ik, gezien mijn voorge-

Oude Markt 38 - Roosendaal schiedenis nog wel eens gekscherend een TUL-
Tel. 3 44 13
LEPEAOPENKRAB genoemd.

Ik heb echter de stichting laten weten dat daar dit

jaar geen vrees voor is en dat ik 1992 in beeld wil

zijn als een echte TULLEPETAON.

Couplet: Om terug te komen op 11/11/1991, op dat

meej munne neus kan ik de leut al weke ruuke LEUTFEEST heb ik het genoegen gehad PRINS
ad zo wijd is gaon mun aaremkus omhoog MART I weer in BEELD te zien.
al mun tene gaon dan kriebele en juuke Ook kwam er een nieuw gezicht in BEELD:
en dan slaon ik gaauw mun aandjes om un pilske op de toog ONZE NAR NIKKEL.

om mun nekske zit un zakdoek meej un stropke Ik zal trouw en op een BEELDIGE manier mijn

meej mun borst loop ik voruit meej karnaval hoogheid PRINS MART I en onze NAR NIK-

en dan dweil ik meej un feestmuts op mun kopke KEL dienen en trachten er, met uw steun, weer

© Stichting Carnaval Roosendaalen wa vaaruf op mun snoet naor elluk bal een LEUTIG feest van te maken.
Overigens heb ik daar geen enkele twijfel over,
daar het motto „ZIJNK IN BEELD" op het pril-

le begin van dit feest al op LEUTIGE wijze werd

uitgedragen.

• De winnaars van het liedjesfestival: Het was een BEELDIG geheel met een bijzonder
de 11-jarige Speulenderwijs. FEESTELIJKE TINT. Onze TULLEPETAON
kreeg zijn vaste stek op het TONGERLOPLEIN
en is daar voor iedereen te aanschouwen.
Ik hoop voor u allen dat u met het motto „ZIJNK
IN BEELD» een LEUTIGE CARNAVAL 1992
zal vieren.
De Grootste Boer Rien

ALTIJ IK VOR UN GOEI BEELD: 'K ZIJN IN BEELD

Hem Manne Jan Peters

foto/ /e. hillemans/y schuimplastichuis

oude markt 15 - tel. (01650) 3 33 27 Raadhuisstraat 94, Roosendaal
dijkcentrum 61 - tel. (01650) 3 30 94 telefoon 01650-3 75 22
roosendaal

• {$ J» ^ UL M H

r^fWTWTwnpwi
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11