Page 7 - 1982
P. 7
: KWAKKELKF^MT t982 m^fff^m^mm^f^mffffm^fff^^^ 7

VELDTEKEN / G E KUN MAR BETER ^
1982
GELIJK NUN

NUUWE^OPEL KOPE!!

©BN «10 ^ • GMAC-financleringen \

Drie zaoke, daor motte • OK-inruilwagens
toch aitij siaoge!
• Showroom zaterdags geopend

• LPG-inbouw

NIEUWE M A U K T 61 TEL. 3 41 38 - ROOSENDAAL

Zoals telkenjare wordt ook nu weer Uw

aandacht gevraagd voor het „veldteken". Zij

zijn er weer in grote en kleine uitvoering. De

grotere exemplaren zijn feitelijk exclusief voor

Horeca-bedrijven. Zij prijken daar aan de «Utfwa maifc» 50 - tow—daal
wand en symboliseren de sympathie voor en de

bijdrage aan de carnavalsviering, van de y^J'ör
eigenaar of exploitant van het lokaal.

De kleine veldtekens worden weer overal te Roosendaal
koop aangeboden. Iedereen is derhalve in de

© Stichting Carnavalgelegenheid zijn persoonlijke steun aan de
HOEK PASSAGE - NWE. MARKT

Roosendaalse Carnaval te geven door het teken

te kopen. Hij geeft dan niet alleen zijn steun in KAAI
de vorm van geld, maar maakt ook zijn
symapthie duidelijk door het teken te dragen.

Het veldteken is ook dit jaar weer bijzonder GEKKE
fraai en in vele kleuren uitgevoerd. De PRIJZEN
„POTTENBACKER" maakte er weer
duizenden en vond anderen bereid mee te doen
aan het schilderen en kleuren. Een fraai
resultaat!

De man die het carnavalsmotto maakt liet Jan
Backx, naar zijn idee, het motto zichtbaar
maken en Jan deed dat weer voortreffelijk. Uit
zijn handen kwam een afbeelding van een
Carnavalsfiguur, gekleed in blauwe kiel, met
oranje-rode das. Het zwarte petje op zijn kop
met daarop de tullepetaonse roosjes, een beetje
afgekeken van de nieuwe roosjes uit ons
stadswapen, de man draagt een soort slab wat
feitelijk een „smartlap" is. Een smartlap
waarop hij zijn muziek en zijn lied in noten
zichtbaar maakt en waarop ook het
carnavalsmotto van het jaar voorkomt; OE
LAPTETTUM. Hoe krijgt ie het voor elkaar om
er zo mooi en opgewekt uit te blijven zien. Zijn
smartlap is in werkelijkheid een vreugdelap.

De tekens zullen bij meerdere gelegenheden te de kaplaars Alle dagen
koop zijn of te koop worden aangeboden. Op
een later te bepalen dag (misschien al gauw) zal Kade16-Fr. Halslaan, Roosendaal Groot carnavalsbal
de hele boerenploeg, met assistentie, in de
gehele stad het teken bij U aanbieden. Wij ö/y Bets'ie en Rinus van
hopen dat U het ook werkelijk koopt. Alleen al
het fraaie handwerk is de kleine prijs drie HAPEREN-PEETERS
guldens waard. Daarbuiten rekenen we toch
ook een beetje op uw sympathie. Boulevard 46, Roosendaal.

Vorig jaar was ik zo vrij in dit zelfde hokje de Zaterdag 20 februari van 14.00 - 02.00 uur
gedachte te lanceren: „Voor de vele duizenden
Roosendalers die in de laatste jaren hier zijn Radio Paloma, dj. Pietje Koelkast, in
komen wonen lijkt het mij een leuk sensatietje samenwerking met Lady Paloma.
een klein veldteken te kopen, zich zelf U BENT VAN HARTE WELKOM
daarmede te omhangen en zich zelf te
proklameren als „echte Tullepetaon". Vorig
jaar niet gedaan? Kan nu weer. Dit jaar
laptettum wel.

\l
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12