Page 6 - 1982
P. 6
->::ï-:-; :f!fmsif!Sif!ffKVI^KK£LKR».NJ-l9S2!x««sfsfsisssssiimwss!ssisimfi«if».

25 3'aar feest in De Luiten

ZOTTEKAP, HEEL WAT MEER

DAN A l i E E N CARNAVAL
•••"•^«•ASriS!*.*^^

Na 1945 rezen in Roosendaal de staat te wachten vanzelf, zeggen
wijkverenigingen als paddestoelen uit de Toen Kees van Ham Verstraeten en Van
grond. Een ervan was wijk 10, de overleed kwam er een Ham, want „we zijn
Kroningswijk. En 25 jaar geleden, toen men in terugslag Dat duurde een rare vereniging,
De Luiten carnaval vierde, kwam bij een paar, enkele jaren Toen dat komt spontaan en
onder leiding van Kees van Ham, de idee om vroeg men Ronnie groeit op de dag zelf"
een echte carnavalsvereniging te stichten. Dat Verstraeten (die zijn Al die 25 jaar hebben
gebeurde prompt en de club kreeg de naam organisatietalent bij meegedaan. Rika van
Zottekap. Mede-oprichters waren Jac Kuypers, RBC uitleeft) als Ham, Mien en Frans
toen kastelein van het RBC-paviljoen, en voorzitter Hij wilde Maas - Kuypers, Nel
Henny Neervoort. het wel een jaar van Zitteren, Toon
proberen maar zit er Koevoets en

nu al ruim zes jaar penningmeester
Hij was ook de man Henny Neervoort
die de afstand naar de Daar zitten enkele
stichting toe bestuursleden bij Het
verkleinde Dat bestuur ziet er nu als

gebeurde in volgt uit voorzitter

gesprekken met Ronnie Verstraeten,
voorzitter Jan Mol en vice-voorz Rika van
Geert van Nassau De Ham, secretaris John
stichting overkoepelt Broos,

Het werd m«ei? dan Veel oude foto's zijn en daar moeten de penningmeester Laot oew eige nie vor 't
verenigingen altijd Henny Neervoort, Nel lapke ouwe.
^f^i --t.teüty^'Naa^^i^lpjy'-^r niet meer te achter staan zodat die van Zitteren, Mar
optimaal kan van Ham, Henk Vor foto, film en video
carnavalsvereniging vinden. Hier Kees van functioneren, zo '; Kamphuis en de motte gewoon naar Hille-
alleen Al gauw ging Ham met de (jonge) redeneert het bestuur jongste en erg actieve mans gaonl
men zorgen dat er het prins Jan I en hofnar Ook verkoopt de Kees Vos Van die
hele jaar door wat te Laurentius. Zottekap al jaren de jongste krijgen we
veldtekens Dat loopt nogal eens een duwtje
als een trein, alleen in in de rug, aldus de
1979 niet zo, toen gleed voorzitter, die
het, want bij de overigens uit Sas van
verkoop begon het zo Gent stamt, de enige
te Ijzelen, dat de plaats in Zeeuws-
geluidwagen met Vlaanderen waar al
meer reed maar gleed vele jaren carnaval

doen was Er wordt

een vrij hoge van Ham is a •»»&3è(p^ •

contributie betaald en bestuurslid De leden Roosendaalifoto/ /e. hillemans/, 'b.v.
gespaard Vast punt Foto-film-video
was al het eerste jaar, " Dijkcentrum 61,
op dinsdag met een winkelcentrum Kortendijk,
Roosendaal,
© Stichting Carnavalvolle bus naar Bergen telefoon (01650) 3 30 94.
komen niet meer
alleen uit de wijk, er Oude Markt 15,
wonen er vijf in Roosendaal,
Rotterdam, die ieder telefoon (01650) 3 33 27
op Zoom Er is ook een jaar naar Roosendaal
Sinterklaasmiddag, er afzakken om alle Vor laampe, electriese
wordt in de zomer een uioudelukke
fietsrally gehouden en feesten mee te maken Prins Dré, adjudant wordt gevierd apperaote
men gaat een De Zottekap nam, met Geert en voorzitter In het verleden is er en nog
weekeindje stappen succes, ook een aantal Verstraeten heffen overigens wel veul meer
ergens aan de Moezel jaren met een wagen het glas. gehuldigd Eerste motte
of de Rijn, waar de en later een grote stadsprins Henk-v^an naor...
wijn dan rijkelijk groep,deel aan de en dat verkopers Loon is van Kalsdonk
vloeit Dat zijn optocht letterlijk bij de en toen de stichting 25
jaarlijks Maar het meest mensen de gang in jaar bestond kreeg
terugkerende bekend in schoven Er is menig Henk van de Zottekap
gebeurtenissen carnavalskringen is sterk verhaal over in een bedrag van
Carnaval was en is wel de unieke manier omloop ƒ 1111,11 vooreen
eerste doel van de waarop deze club vakantiereisje
club Die groeide snel, inspeelde op de Niet officieel
telt nu zo'n 70 leden en bekende otobusrellie
dat vindt het bestuur Wat ze daarvoor in De

voldoende Dat is te Luiten uitdokteren is Een officiële viering is Deze sticker wordt

overzien, je kent uniek Al jaren er niet in de maak. Die verkocht bij het ir

mekaar, je kunt met proberen allerlei komt toch wel ilveren jubileum.

dat aantal leuke groepen hen van de

dingen organiseren en troon te stoten, maar
in De Luiten blijft het al jaren is de uitslag

met carnaval Ie prijs, Zottekap Ze

oergezellig Steevast is organiseren dat

er zaterdag na de fantastisch en zorgen

optocht een ervoor, dat de

boerenmaaltijd en inzittenden van een

dan begint het bal bepaalde bus op tijd

Het IS al die jaren een wegrijden naar het

van de beste bals volgende adres,

gebleven, Waar prins anders zat de kans er Siemens
en leden van de dik in, dat de rellie op stofzuiger
boerenraad na de Kalsdonk vastloopt
vaste toer nogal eens Dat IS vooral het werk 299,-
„incognito" binnen van Frans
wipten Breugelmans, die de CJI
gekste invallen JOULE BV.
Kees van Ham, de realiseert OUDE MARKT42, ROOSENDAAL
motor van de club tot En natuurlijk is er een TEL. (01650) 43500
hij 10 jaar geleden eigen kmdermiddag
overleed, is ook een op maandag, met dik
aantal jaren lid van 200 kleintjes daverend
de boerenraad druk
geweest De familie En ze kunnen er niet
doet er trouwens heel genoeg van krijgen,
wat voor, Rika van want met halfvasten
Ham is natuurlijk ook komt er een groot bal,
25 jaar lid en vice- waar de leden een
voorzitter, zoon Mar. aantal verrassingen

t ^ 3 Vi * ^ i il ^ I IS ï t ^
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11