Page 3 - 1982
P. 3
KWAKKELKRANT 1982:ö> ::::::::::::::: 3

Roosendaols voor OSM;

Meej carnaval, da leutig feest, kunde as nun
egte tullepetaon ut enig egte tullepetaonse lied-
je wir kope, uit oew kop lere en meekwèke. De
mesiekkummisie et ut um ok deez jaor wir ge-
lapt om un gèf liedje op te snorre vor eel da
Rijk van ónze Priens. Z'emme na veul wikke en
wege tog wir da lied van dieje Ofpiet genomme.
Oe krettie ut vor mekaof ieder jaor? Ei aar nun
mars vurzonne waord'op kunt osse, mar ok
krosse dor de bosse adde mee oew eige mee gaot
as de kaai gek geworre zeit van d'aandre aorige
liedjes die ge in de kroege oort. Ge wit nie oe
daggut et adde da oort. Witte dattie manne van
Concordia, mee wa vrouwkes durmekaore, wir
zo gère d'ur eige wouwe laote ore op d'agter-
grond. „Na-na-na" meuge ze zellufs alleen zien-
ge, zonder da dieje Jan dur deureen kwekt, zo-
dase nie mir de straot op oeve.
D'agterkaant van ut plaoike meude ok gerust
ore. W'emme gevroge of da we tur op zun hol-
laans op moese zette, mar doar waore d'aandre
groepe nie vor. Adde gin Roosendaels kunt zul-
de da vor dun carnaval motte lere, da kunde bij
ons Taoltje doen. En aanders denkte tog mar da
we dur oogerop mee wulle.
Adde deez keer en ok de kommende jaore nog
leutig wult meecarnavalle m ónze Tullepetao-
nestad zulde wel zoon diengeske motte kope,
gère sebiet nog, bij:

AB voor ASM

„Oelaptettum" zullen vele autochtone Roosen-

dalers dit jaar denken, wanneer ze het officiële

Tullepetaonse Carnavalsplaatje '82 draaien. Als

nieuwste produktie van de Stichtmg Carnaval

doet deze muziek dansen, springen en hossen op

een vierkwartsmaat als in een Krampenloop-

mars. Het is voorzien van bekende Roosen-

daalse uitdrukkingen en locaties, met een enkel

„na-na-na" na. Uit enkele gegadigden is Piet

Demmers weer gekozen als hofcomponist om

voor onze Tullepetaonestad het prinselijk goed-

gekeurde Carnavalslied '82 te maken. Ook gaf

hij leiding aan alle amateurmedewerkenden

om een goed produkt op de platenmarkt te

brengen.

© Stichting Carnaval RoosendaalVoorzitter Jan Mol zorgde voor de broodnodige
verstaanbaarheid en het Tullepetaonekoor,
weer samengesteld uit leden van Concordia en
het Gemengd Koor, voor de achtergrond.
Een instrumentale versie vindt U op de B-kant

zonder tekst of vertaling (anders worden we

van commercialiteit verdacht!)

Om toch uit de kosten te komen en ook komend

jaar de financiën van de Stichting Carnaval

(event, zonder subsidie!) gezond te houden, hoop

ik dat alle Roosendalers die Carnaval een warm

kloppend Tullepetaonenhart toedragen, rrtin-

stens 1 singeltje (a ƒ 6,50) per gezin gaan kopen

dat hun moeite bij: > "'
beloond wordt
HEEL VEEL doordat het
GENOEGEN! Roosendaalse
C a r n a v a l 1982 w e e r

schaduwen kennen allemaal de een even groot
vooruitgeworpen; donkere zijden van succes wordt als het
de eerste ideeën ons Carnaval in vorige
daarvoor zijn gemeenschapsleven jaren en ik wens U
ontstaan in de - moet de genezende allen heel veel
vijftiger jaren. werking van zo'n genoegen.
Degenen die toen volksfeest nog wel
besloten Roosendaal sterker zijn dan Roosendaal,
óók aan de vroeger. december 1981.
Carnavalssteden toe De burgemeester
te voegen hebben Elk jaar blijkt weer, van Roosendaal en
een vooruitziende dat onderlinge Nispen,
blik gehad; nu samenwerking veel Dr. Mr. L.G.C.A.M.
Schneider.

immers is Carnaval vindingrijkheid

niet meer weg te oproept en tot ONZE VERKOOPPUNTEN
denken uit ons verwezenlijking

Grote - en ook besproken. En gemeenschapsleven brengt; de - alle medewerkende horecabedrijven, herkenbaar aan een g!?:
ludieke - wordt ook het
en aan niets is te Roosendaalse sprekende poster voor de ramen.

gebeurtenissen ontwerp van de zien dat óns optocht mag er - de bekende platenverkoopzaken zoals V&D, Mu 2000 en An-
werpen hun „Kwakkelkrant" Carnaval minder altijd zijn en wordt dre Moss.
schaduw vooruit. gemaakt. Er wordt diepe wortels in de terecht door velen,
Maanden vóór de zelfs overlegd over historie heeft dan ook van buiten de - de Snackbar van A. Dekkers, op de Bloemenmarkt.
Carnavalsoptocht al of niet dat in sommige stad, bewonderd. - Kevertje, Passage.
door de straten andere steden. Allen die aan de - Sep, Etalage materiaal, Burg. Prinsensingel
trekt wordt er subsidiëren door de In onze tijd die bol voorbereiding van
vergaderd, worden gemeente, nu we staat van de het komende feest Minzaam aanbevelend,
wagens ontworpen moeten bezuinigen. problemen - hun krachten uw platenboer,
en gebouwd, Het Roosendaalse kernbewapening, hebben gegeven Hoofd Muziek Stichting Carnaval.
worden allerlei Carnaval zoals we economische hebben weer recht Nabestellingen voor platen en poster bij: Will Luyff, Past. v
speelse ideeën het nu kennen heeft teruggang, op veel dank van Akenstr. 142, tel.:3 46 81.
verzonnen en overigens al veel werkloosheid; we ons allen. Ik hoop
vroeger zijn Bladmuziek en blazersarrangementen bij: Piet Witlox, Knip-
plein 7, tel.: 3 48 84 (ook van oudere liedjes zolang de voorraad
strekt).

^!^5*5^5NCöJ^ÖN^^J^^5^^i^^5^N*^J^J^^^»^i^C!^^^5^^^^
   1   2   3   4   5   6   7   8